ข่าวประชาสัมพันธ์การบริหารงานบุคคล
กศจ.ปทุมธานี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 2 จำนวน 350 อัตรา
กศจ.ปทุมธานี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 2  จำนวน 350 อัตรา
รายงานตัวในวันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมปทุมรัตน์
อาคารหอสมุดประวัติรุ่งเรือง มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต อำเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี
แต่งกายเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี (แขนยาว/แขนสั้น)
และหากไม่ไปรายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในครั้งนี้
 
**ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้ผู้ติดตามขึ้นบนอาคาร  ให้พักคอยบริเวณรอบๆ อาคารดังกล่าวเท่านั้น**
 
******* สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่นี่********
1. บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่าง รายชื่อและที่ตั้งสถานศึกษาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง (รอบที่ ๒)
 
๒. รายชื่อผู้ที่ได้รับการเรียกตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง
      
3. แบบบันทึกขอสละสิทธิ์ฯ    
                                 
4. รายละเอียดเอกสารหลักฐานที่จะต้องนำมาในวันรายงานตัว
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 2565,13:12   อ่าน 11119 ครั้ง