ข่าวประชาสัมพันธ์การบริหารงานบุคคล
กศจ.ปทุมธานี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 3 จำนวน 80 อัตรา (อ่าน 2586) 23 มิ.ย. 65
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565 (อ่าน 146) 14 มิ.ย. 65
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี เรื่อง ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี (อ่าน 109) 10 มิ.ย. 65
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นหรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี (อ่าน 64) 26 พ.ค. 65
กศจ.ปทุมธานี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 2 จำนวน 350 อัตรา (อ่าน 11119) 10 พ.ค. 65
ประกาศคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดพังงา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง และย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามาตร 38 ค(2) และรับโอนพนักงานส่วนท้อง (อ่าน 232) 05 พ.ค. 65
ประกาศคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดน่าน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง และย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 (อ่าน 150) 05 พ.ค. 65
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ขยายเวลาการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี (อ่าน 164) 11 เม.ย. 65
สำหรับผู้ที่ติดโควิค ที่จะเข้ารับรายงานตัว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้า รับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ให้เข้ากลุ่มไลน์นี้ค่ะ (อ่าน 285) 05 เม.ย. 65
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 (อ่าน 13653) 30 มี.ค. 65
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เรื่อง ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 (อ่าน 1129) 28 มี.ค. 65
คำสั่ง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (อ่าน 1196) 22 มี.ค. 65
วิธีการเชื่อมต่อ การนำเสนอสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 173) 18 มี.ค. 65
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ห้องสอบและลำดับที่ของการสอบประเมินสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคคลทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 4294) 17 มี.ค. 65
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี เรื่องรายละเอียดการประเมิน ภาค ค ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคคลการทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 (อ่าน 1366) 10 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 (รอบที่2)สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 253) 01 มี.ค. 65
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี (อ่าน 612) 21 ก.พ. 65
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระดับปริญญาตรีเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2) (อ่าน 280) 15 ก.พ. 65
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี เรื่อง การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี (อ่าน 205) 08 ก.พ. 65
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2564 (อ่าน 1011) 16 ธ.ค. 64
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 (อ่าน 3963) 17 พ.ย. 64
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 (อ่าน 755) 17 พ.ย. 64
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินในการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สองตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ (อ่าน 573) 10 พ.ย. 64
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี เรื่อง การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 (อ่าน 341) 04 พ.ย. 64
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระดับปริญญาตรี เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1) (อ่าน 367) 26 ต.ค. 64
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระดับปริญญาตรี เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 277) 20 ต.ค. 64
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระดับปริญญาตรี เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1) (อ่าน 301) 12 ต.ค. 64
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระดับปริญญาตรี เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1) (อ่าน 261) 12 ต.ค. 64
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในการคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกฯ (อ่าน 287) 09 ก.ย. 64
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี เรื่อง การคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการและตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชีของคณ (อ่าน 303) 26 ส.ค. 64