เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี โปร่งใส ไร้ทุจริต ๒๕๖๕ และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร


ข้อตกลงเพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี