กลุ่มลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

นางกุลธิดา ซ้วนลิ่ม
ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

นางสาวแก้วกันยา อิ่มวัฒน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ