“สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ร่วมใจ ไม่เรียกรับผลประโยชน์อื่นใด สุจริต โปร่งใส บริการด้วยใจ และยุติธรรม”

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ 2565 08 มี.ค. 65
การกำหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 25 ก.พ. 65
มาตรการประหยัดพลังงาน ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 25 ก.พ. 65
ประกาศนโยบายการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 25 ก.พ. 65
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปี 2565 25 ก.พ. 65
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดออกแบบประติมากรรมพญานาค Landmark หนองคาย 23 ก.พ. 65
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2565 (รอบที่2) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 23 ก.พ. 65
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี เรื่อง การพัฒนาข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 10 ธ.ค. 64
ประกาศ เรื่อง ผลการประกวดภาพยนตร์สั้น การรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ภายใต้แนวคิด “เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด” ปีงบประมาณ 2564 17 ก.ย. 64
ประกาศ ศธจ.ปทุมธานี เรื่อง ผลการคัดเลือกผลงาน นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โครงการ ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 25 ส.ค. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งผ้าม่าน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มิ.ย. 64
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 30 มิ.ย. 64
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำพาร์ดิชั่นพร้อมติดตั้ง 30 มิ.ย. 64
ประกาศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 30 มิ.ย. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์การบริหารงานบุคคล
กศจ.ปทุมธานี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 2 จำนวน 350 อัตรา 10 พ.ค. 65
ประกาศคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดพังงา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง และย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามาตร 38 ค(2) และรับโอนพนักงานส่วนท้อง 05 พ.ค. 65
ประกาศคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดน่าน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง และย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 05 พ.ค. 65
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ขยายเวลาการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี 11 เม.ย. 65
สำหรับผู้ที่ติดโควิค ที่จะเข้ารับรายงานตัว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้า รับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ให้เข้ากลุ่มไลน์นี้ค่ะ 05 เม.ย. 65
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 30 มี.ค. 65
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เรื่อง ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 28 มี.ค. 65
คำสั่ง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 22 มี.ค. 65
วิธีการเชื่อมต่อ การนำเสนอสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 18 มี.ค. 65
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ห้องสอบและลำดับที่ของการสอบประเมินสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคคลทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 17 มี.ค. 65
หนังสือราชการแจ้งหน่วยงาน
เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการแต่งเครื่องแบบลูกเสือ ยุวกาชาด 28 มิ.ย. 64
เรื่อง การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้อำนวยการฝึกอบรมยุวกาชาด 28 มิ.ย. 64
เรื่อง การฝึกอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ประจำจังหวัด 28 มิ.ย. 64
จดหมายข่าว
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การตรวจติดตามการดำเนินงาน ๕ นโยบายเร่งด่วน ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามประเด็นนโยบายเร่งด่วน กระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ ๒
การประชุมปฏิบัติการพัฒนากลไกการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย
การประชุมปฏิบัติการบันทึกข้อมูลระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตราฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา
การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
การขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐสำหรับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 30 มิ.ย. 64
การประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา จังหวัดปทุมธานี 10 ก.ค. 63
การอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 30 มิ.ย. 63
การประชุมคณะกรรมการอนุพัฒนฯ 30 มิ.ย. 63
เอกสารเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์
รายงานผลโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ และส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน (Co-payment) จังหวัดปทุมธานี
รายงานผลโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไกลของ กศจ. ปีงบประมาณ 2564
รายงานผลโครงการ IFTE (Innovation For Thai Education) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี
รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย จังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
ภารกิจของศึกษานิเทศก์ สังกัด สป. (314/0) 01 ก.ค. 64
การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ (284/1) 01 ก.ค. 64
รบกวนสอบถามรายละเอียดการส่งหลักฐานสมัครครูผู้ช่วย (365/1) 30 มิ.ย. 64
การสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ จะดำเนินการสอบเมื่อไรครับ (317/1) 30 มิ.ย. 64
Covid 19 (298/1) 30 มิ.ย. 64
การสอบครูผู้ช่วย ปี 2564 (649/1) 30 มิ.ย. 64
งาบบริหาร (278/2) 30 มิ.ย. 64
งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ (312/2) 30 มิ.ย. 64
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานีย้ายที่อยู่ใหม่ (496/1) 30 มิ.ย. 64
บทความ/เอกสารวิชาการ
บทสรุปผู้บริหาร Teams For Education
บทสรุปผู้บริหาร โครงการ Coaching Teams
แผนนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ Teams For Education เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานการดำเนินงานตามโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานผลการประเมินคุณภาพ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
นางพรทิพย์  สันทัด
รองศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี
EIT
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ช่องทางการติดต่อเรา
ประเมินความพึงพอใจ Website
สอบถามความพึงพอใจ
ร้องเรียน
ITA 2021
ภาพข่าว...เล่าเรื่อง
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
เครือข่ายความร่วมมือ
นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน
สถานศึกษาสีขาว
INNOVATION
มาตราการประหยัดงบประมาณ
หน่วยงานทางการศึกษา

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี
138/34 หมู่ 2 ตำบลรังสิต  อำเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี 12110
โทรศัพท์ / โทรสาร 02-581-1011
www.Pathumpeo.com