เอกสารเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์
รายงานผลโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ และส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน (Co-payment) จังหวัดปทุมธานี
รายงานผลโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน
ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ และส่งเสริมการจ้างงานใหม่
สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน (Co-payment) จังหวัดปทุมธานี
โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 2565,16:20   อ่าน 56 ครั้ง