จดหมายข่าว
การศึกษาดูงานและประชุมรับฟังแนวทางการขับเคลื่อนการนิเทศ ติดตามการนำนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติเชิงพื้นที่ระดับจังหวัด
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 2566,10:37   อ่าน 81 ครั้ง